Publisert 20.12.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Flere FOU-søknader er blitt godkjent

Seks nye søknader om FoU-prosjekter er godkjent til å inngå i nettselskapenes finansieringsordning. Totalt 16 søknader er blitt godkjent i 2013.