Publisert 03.02.2012 , sist oppdatert 16.06.2021

Avklaring av ansvarsfordeling ved svært langvarig avbrudd

Ansvarlig og berørt konsesjonærs ansvarsfordeling ved svært langvarige avbrudd blir presisert...