Publisert 07.10.2015 , sist oppdatert 01.07.2021

Økonomisk regulering av nettselskap

Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. 

Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Nøkkeltall for økonomisk regulering

Referanserente 2021: 5,13 % (per juni 21)

Referanserente 2020: 5,15 %

Nyheter og høringer om den økonomiske reguleringen