Påloggingen på eRapp-tjenesten skjer via Altinn.
Altinn-rollene man trenger for pålogging er avhengige av hvilke oppgaver man utfører i eRapp.
Altinn-rollene opprettes og delegeres innenfor selskapet som utfører oppgaver i eRapp.
Personen som kan delegere Altinn-roller på vegne av et selskap kaller vi for "Altinn-ansvarlig".

For brukerveiledninger avhengig av scenario se denne tabellen.

Trinn for pålogging

1. Få delegert riktig(e) rolle(r) i Altinn.
Rollen du trenger er avhengig av hva du skal utføre i eRapp.
Rollen delegeres av Altinn-ansvarlig i selskapet du er ansatt i.
NB! Dersom du skal utføre revisor-oppgaver i eRapp på vegne av ditt eget enkeltpersonforetak, så trenger du ingen Altinn-rolle.

2. Få spesiell tilgang til eRapp.
"Spesiell tilgang" trengs i følgende tilfeller:
2.1. Dersom ansatte i et annet selskap enn selve konsesjonærselskapet skal utføre innrapporteringen.
2.2. For å angi hvilket revisorselskap skal utføre revisoroppgaver* i eRapp (dersom  det er påkrevd med revisorkontroll av eRapp-rapporten).
*Revisoroppgaver betyr: kontroll, godkjenning og levering av eRapp-rapporten.
Revisoroppgaver i eRapp er som regel påkrevd dersom konsesjonærselskapet har revisorselskap.

"Spesielle tilgang" gis på websiden "Tilgangskontroll" som finnes i eRapp-tjenesten. Tilgangen gis av selve konsesjonærselskapet.

3. Logg deg på eRapp via Altinn.
Lenken til eRapp-tjenesten er her.
Viktig! Ved Altinn-pålogging velg å representere selskapet som du har fått delegert Altinn-rollene påkrevd av eRapp i.

Dersom selskapet du representerer er slettet i BRREG eller er underenhet

For å kunne logge seg på eRapp må man i Altinn først velge selskapet som man skal representere fra en liste med aktører.
Selskaper som er slettet eller som er underenheter vises ikke som standard i denne listen.
Se veiledningen fra Altinn på hvordan du kan få slettede selskaper og underenheter jeg lytter med aktører.

Tabell med påloggingsscenarioer

Hva er det du skal utføre relatert til eRapp? 1. Trinn:
Delegering av Altinn-rolle(r) du trenger.


(utføres av Altinn-ansvarlig i selskapet du skal få Altinn-roller i)
2. Trinn
Få tilgang til eRapp
(utføres i "Tilgangskontroll"-siden, i eRapp)

3. Trinn
Logg 
deg på eRapp via Altinn

Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap med revisjonsplikt.

Innrapporteringen utføres av ansatte i mitt selskap.
Jeg skal også gi tilgang til et selskap som skal kunne utføre revisor-godkjenning av innrapportering.


veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap med revisjonsplikt.

Innrapporteringen utføres av et annet selskap.
Jeg skal også gi tilgang til et selskap som skal kunne utføre revisor-godkjenning av innrapportering.veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap UTEN revisjonsplikt.
Innrapporteringen utføres av ansatte i mitt selskap.

veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap UTEN revisjonsplikt.
Innrapporteringen utføres av et annet selskap.

veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et revisorselskap (ikke enkeltpersonforetak).
Vårt selskap utfører revisjon av innrapportering(er).

veiledning (gjelder for trinn 1 og 2) Ikke aktuelt
Jeg er Altinn-ansvarlig i et revisorselskap (ikke enkeltpersonforetak).
Vårt selskap innrapporterer for et omsetningskonsesjonærselskap.

veiledning (gjelder for trinn 1 og 2) Ikke aktuelt
Jeg er Altinn-ansvarlig i et revisorselskap (ikke enkeltpersonforetak).
Vårt selskap er innrapporterer og revisor-godkjenner for et omsetningskonsesjonærselskap.

veiledning (gjelder for trinn 1 og 2) Ikke aktuelt
Jeg skal innrapportere.
Jeg jobber i omsetningskonsesjonærselskapet.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning
Jeg skal innrapportere.
Jeg jobber i et annet selskap enn omsetningskonsesjonærselskapet.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning
Jeg er revisor (ikke enkeltpersonforetak) og skal kontrollere og/eller signere rapporten.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning

Jeg er revisor (enkeltpersonforetak) og skal kontrollere og/eller signere rapporten. Mitt selskap har næringskode 69.202 ("Revisjon") i BRREG.
NB! Du trenger ikke noe spesiell Altinn-rolle for pålogging til eRapp i dette tilfellet.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning