Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 16.06.2022

Økonomisk og teknisk rapportering

Rapporteringen for 2021 er åpnet.

Bakgrunn

Alle omsetningskonsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ved hjelp av tjenesten eRapp. Innrapporteringen inkluderer virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig virksomhet.

Viktig å huske ved rapportering

For nettselskaper:
Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng
(0,47% + 0,3% = 0,77% for rapporteringsåret 2021) skal legges til grunn ved beregning av rente på mer-/mindreinntekt som utgjør inntil 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE. Merinntekt som overstiger 25 prosent belastes med referanserenten etter § 8-3 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Denne renten er på 5,37% for 2021. For Statnett SF sitt sentralnett skal denne renten legges til grunn for merinntekt som overstiger 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE.

Rentene beregnes automatisk i note 5.2 i eRapp.

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv
KILE-fradrag og korrigert KILE på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, skal avskrives i rapporteringen til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). 

Søknad om utsettelse

Søknad om utsettelse av frist for rapportering kan nå sendes via eRapp slik:
1. Logg deg til eRapp via Altinn som vanlig.
2. Nå du kommer til Startsiden i eRapp klikker du på lenken "Søknad om utsettelse" i venstre meny.

Søknaden må sendes innen tre uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamling eller årsmøte.

For mer informasjon eller spørsmål vennligst send epost til denne e-postadressen.

Kontaktinformasjon

Ved tekniske problemer

Gjør slik dersom du opplever feil:
1. Les feilmeldingen. Som oftest vises det en forklaring på feilen, samt en lenke til brukerveiledninger. 
2. Se denne siden for svar til ofte stilte tekniske spørsmål.

Dersom du trenger hjelp fra oss av faglig eller teknisk karakter, så send en henvendelse til eRapphjelp
For å kunne hjelpe deg raskere med tekniske problemer trenger vi organisasjonsnumrene til konsesjonærselskapet og til selskapet du er ansatt i, hvilket selskap har du logget deg på vegne av i Altinn, ditt navn og telefonnummer,  hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding.

Tilbakemeldinger på eRapp

Tilbakemeldinger på eRapp kan sendes til Team eRapp. Oppgi gjerne navn og telefonnummer hvor vi kan nå deg.

Kontaktinformasjon

Krav til nettleser

eRapp er testet på følgende nettlesere:

Chrome
Edge
Opera

Tips: eRapp kjører raskere i Chrome.

Økonomiske og tekniske data