Publisert 09.03.2022 , sist oppdatert 11.04.2022

Pågående arbeid med modell for å beregne kostnadsnormen

Denne siden viser noe av det pågående arbeidet med modell for kostnadsnorm. Dette er arbeid der vi publiserer rapporter og ber om innspill, men som ennå ikke har blitt til forslag om modeller som skal sendes på høring.  Lenker til hvert av prosjektene finnes nedenfor.