Publisert 30.03.2016 , sist oppdatert 16.09.2021

Markedsplasskonsesjon

Nord Pool EMCO AS og EPEX SPOT SE er tildelt markedsplasskonsesjon

Markedsplasskonsesjon er en tillatelse til å drive markedsplass for fysisk omsetning av elektrisk energi. RME har tildelt både Nord Pool EMCO AS og EPEX SPOT SE markedsplasskonsesjon for organisering og drift av markedsplass for grensekryssende handel mellom norske prisområder i døgnmarkedet og intradagmarkedet. Nord Pool EMCO AS er tildelt markedsplasskonsesjon for perioden  1. juli 2019 til og med 30. juni 2021. EPEX SPOT SE er tildelt markedsplasskonsesjon for perioden 27. mai 2020 til og med 27. mai 2022.

Kontaktperson:

Seksjonssjef Helena Mellison Lindstad

Førstekonsulent Marie Hjorth Karlsen

Seksjon for marked og systemdrift