Publisert 13.09.2021 , sist oppdatert 09.06.2022

Ferdigbehandlede metoder – SOGL

Her finner du forslag til metoder, vurdering og alle innkomne innspill på metodene relatert til forordningen. Ferdigbehandlede metoder, alt om vilkår og metoder  og mer om SOGL-forordningen finner du ved å klikke på de hvite boksene på høyre side.

Innspillsrunde 1 med frist 8. okt - ingen innspill mottatt.

Innspillsrunde 2 med frist 18. nov - ingen innspill mottatt.

Innspillsrunde 3 med frist 21. mars. Innspill mottatt for SO GL art. 40.6.