Pressetelefon (ikke sms):

489 97 667

E-post: kom@nve.no

 

Redaksjonelt ansvar

Kommunikasjonsdirektør: Kristian Løksa (krlo@nve.no)

Kommunikasjonsstab (kom@nve.no)

Nyheter og pressemeldinger

Om innsyn i saker

Direkte henvendelser om innsyn rettes til:

rme@nve.no

Postjournal

Søk i eInnsyn

Slik behandler vi dine henvendelser

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post) i verktøyet CIM. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp og evaluere henvendelsene.

Vår kommunikasjonspolitikk

Vår kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.

Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

Kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa

Kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa


RMEs ledelse - kontaktinformasjon og bilder til nedlasting

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

Pressebilde

Telefon: 22 95 90 20
E-post: klun@nve.no

Kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa

Pressebilde

Mobil: 93 452 603
E-post: krlo@nve.no

Direktør Ove Flataker
(Reguleringsmyndigheten for energi)

Pressebilde 

Telefon: 22 95 94 30, mob:952 02 620
E-post: ofl@nve.no