Inneværende omsetningskonsesjonsperiode løper til 31.desember 2020.  Derfor må alle omsetningskonsesjonærer søke Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om fornyelse av omsetningskonsesjonen. Vi åpner for søknad om fornyelse fra 1. mai 2020.

For å være sikret behandling før 31. desember 2020, må selskapene søke innen 30. september 2020.

Omsetningskonsesjon søkes gjennom søknadsskjema i Altinn.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Pia Engh Roll

Tlf: 22 95 94 66

Førstekonsulent Nikolai Grønland

Tlf: 22 95 98 61

Førstekonsulent Oda Bratlie

Tlf: 22 95 94 97

Rådgiver Fahad Jamil

TLF: 22 95 90 41

Diverse virksomhetsområder