I tabellen nedenfor finner du en oversikt over vedtak RME har fattet hvor vi har tatt stilling til konkrete rettslige problemstillinger. Dette inkluderer blant annet vedtak i uenighetssaker, vurdering av søknader og pålegg om retting av forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift. Oversikten er ikke uttømmende.

For valg- og søkemuligheter i rapporten: klikk på pilen i venstremargen.

Innsyn i vedtakene

Du kan få innsyn i RMEs saksdokumenter gjennom www.einnsyn.no. Hvis du ikke finner det aktuelle vedtaket i eInnsyn, kan du be om innsyn ved å sende en mail til rme@nve.no. Husk å inkluder dokumentnummer for det aktuelle vedtaket i mailen.

 

Kontaktpersoner

Vilde Røv

Mona Helen Heien