I tabellen nedenfor finner du en oversikt over vedtak RME har fattet hvor vi har tatt stilling til konkrete rettslige problemstillinger. Dette inkluderer blant annet vedtak i uenighetssaker, vurdering av søknader og pålegg om retting av forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift. Oversikten er ikke uttømmende.

For valg- og søkemuligheter i rapporten: klikk på pilen i venstremargen.

Innsyn i vedtakene

Du kan finne vedtakene i mange av sakene ved å trykke på dokumenttittelen. Dersom vedtaket ikke ligger i oversikten, eller du ønsker innsyn i øvrige dokumenter i saken kan dette fås gjennom www.einnsyn.no. Hvis du ikke finner det aktuelle vedtaket i eInnsyn, kan du be om innsyn ved å sende en mail til rme@nve.no. Husk å inkluder dokumentnummer for det aktuelle vedtaket i mailen.

Hvordan finne sakene i eInnsyn?

For å søke på saken i eInnsyn kan du benytte vår referanse som står under "vår ref.". Søk da på referansen med en skråstrek bak årstallet. For eksempel, dersom vår referanse er 202012345-6 så må du søke på 2020/12345-6 for å finne igjen saken. Du må også huske å filtrere på Norges vassdrags- og energidirektorat. 

 

Kontaktpersoner

Vilde Røv

Mona Helen Heien