Publisert 12.11.2019 , sist oppdatert 23.11.2021

Presserom

Pressetelefon (ikke sms):

489 97 667

E-post: kom@nve.no

 

Redaksjonelt ansvar

Kommunikasjonsdirektør: Kristian Løksa (krlo@nve.no)

Kommunikasjonsstab (kom@nve.no)

Om innsyn i saker

Direkte henvendelser om innsyn rettes til

rme@nve.no

Slik behandler vi dine henvendelser

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post) i verktøyet CIM. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp og evaluere henvendelsene.

Vår kommunikasjonspolitikk

Vår kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.

Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

Kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa
Kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa

RMEs ledelse - kontaktinformasjon og bilder til nedlasting

Vassdrags- og energidirektør
Kjetil Lund

Pressebilde

Tlf.: 22 95 90 20
E-post: klun@nve.no

Kommunikasjonsdirektør
Kristian Løksa

Pressebilde

Tlf.: 93 452 603
E-post: krlo@nve.no

Direktør
Tore Langset

Pressebilde 

Tlf.: +90056552
E-post: trl@nve.no