NVE har utarbeidet en veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften.