NVE har vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2013.  Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 19,1 mrd kroner.