NVEs vedtak om inntektsrammer for 2013 ble påklaget på grunn av feil i datagrunnlaget. NVE har tatt denne klagen til følge, og har 21.11.2014 fattet vedtak om nye inntektsrammer for alle nettselskap som får høyere inntektsramme etter retting av feil.