4. februar 2013 vedtok NVE nettselskapenes inntektsrammer for 2012.