NVE vedtok 1.2.2012 nettselskapenes inntektsrammer for 2011.