NVE sendte 27. november 2014 varsel om inntektsramme for 2015. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 16,5 milliarder kroner.