NVE sendte 27. november 2013 varsel om inntektsramme for 2014 til alle nettselskaper.