NVE har publisert grunnlagsdata som vil legges til grunn ved varsel om inntektsrammer for 2015.