NVE har publisert foreløpige inntektsrammer for 2015 basert på tilgjengelige forutsetninger og data. Det understrekes at dette er foreløpige beregninger og at det kan bli endringer i data og forutsetninger.