NVE har lagt ut grunnlagsdata som vil bli benyttet i beregningen av de varslede inntektsrammene for 2014.