NVE publiserte 5. november 2013 foreløpige inntektsrammer for 2014 basert på de forutsetningene og data som er tilgjengelige.