NVE sendte 23.9.2013 brev til nettselskapene om data som skal benyttes i fastsettelsen av inntektsrammer for 2014. Vi oppfordrer selskapene å se gjennom sine data.