NVE har 6. november 2012 publisert foreløpige inntektsrammer for 2013 basert på de forutsetningene og dataene som er tilgjengelige.