Foreløpige beregninger av inntektsrammer for 2013 vil bli gjort kjent for nettselskapene i begynnelsen av uke 45.