I NVE-rapporten «Utvikling i nøkkeltal for nettselskap – med fokus på nettstruktur» vert utvalde nøkkeltal for nettselskapa presentert for perioden 2004-2013.