Vi har fått innspill på at det er behov for mer detaljerte beregninger enn det som ble publisert med høringsforslaget. Derfor har vi lagt ut Excel-boken ”Ulike effekter av modellendringer”. Her vises endringer fra varsel om inntektsrammer 2012 til forslaget om ny modell fra 19.6.2012.