Temakontroll er et virkemiddel NVE ønsker å ta i bruk i arbeidet med tilsyn av nettselskapene. Formålet er å kontrollere selskapenes praksis innen utvalgte tema. Til forskjell fra det ordinære tilsynet som dekker et utvalg selskaper hvert år, dekker temakontrollen alle selskaper. Den første temakontrollen omhandler kjøp av overføringstjenester.