NVE har sendt ut rundskriv (ETØ 3/2013) som omhandler sentrale forhold rundt håndtering av anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB.