29. april 2013 sende NVE pålegg til nettselskapa at dei skal rapportere endringar av tekniske anlegg i regional- og sentralnett i 2012.