11. april 2012 sendte NVE ut pålegg om at selskapa skal rapportere endringar i tekniske anlegg i 2011, slik at NVE kan finne kvart selskap si behaldning per 31.12.2011. Alle selskap skal sende inn tilbakemeldingsskjema, også om det ikkje har vore endringar i 2011.