NVE sendte 9.9.2011 ut forslag om finansiering av AMS på høring blant nettselskaper og bransjeorganisasjoner. Etter å ha vurdert innspillene, holder vi fast på hovedinnholdet i forslaget.