Vi har lagt ut oppdaterte beregninger siden det var brukt feil andel jordkabel for enkelte selskaper i trinn 2 i distribusjonsnett.