Basert på data fra 1. tertial samt oppdaterte prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 6,82 % for 2013.  Det forrige estimatet var på 7,12 %, og var basert på data fra 2012.