Basert på data for perioden januar-september 2013 samt prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 6,9 % for 2013. Referanserenten for 2014 er estimert til 7,09 %