Basert på data for perioden januar-april 2015 samt prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 5,99 % for 2015.