Basert på data for perioden januar-mai 2014 samt prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 6,8 % for 2014.