På bakgrunn av OEDs vedtak har NVE beregnet endelige inntektsrammer for 2008 og 2009.