Nettselskapenes minimumsavkastning blir som foreslått satt ned fra to til null prosent. Oppdateringen av KILE-ordningen blir også gjennomført som foreslått.