I NVE-rapporten  ”Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene” presenteres utvalgte nøkkeltall fra nettselskapene i perioden 2004-2012