Olje- og Energidepartementet stadfestet i sommer et vedtak fra NVE om at morarenter på nettleie krevd inn av tredjepart skal rapporteres som faktisk inntekt i nettvirksomheten.