NVE har lagt ut rapport 71/2012 som dokumenterer høringsinnspill, samt NVEs vurdering av disse. Modellene som vil brukes for å fastsette nettselskapenes kostnadsnormer fra 2013 er også beskrevet.