Alle omsetningskonsesjonærer med inntektsramme har fått brev med orientering om kontroll av data som skal benyttes ved fastsettelse av inntektsrammer for 2013.