Formålet med høringsforslaget er å gi nettselskapene mer stabile og riktigere inntektsrammer, og å fjerne hindringer for en rasjonell organisering av nettvirksomheten.