Det foreslås endringer i bestemmelsene om minimumsavkastning og KILE-ordningen, samt mindre endringer i andre bestemmelser.