NVE har 15.9.2014 sendt ut høringsforslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene.