NVE har godkjent ni søknader om FoU-prosjekter som kan inngå nettselskapenes finansieringsordning.