Ansvarlig og berørt konsesjonærs ansvarsfordeling ved svært langvarige avbrudd blir presisert...