Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Nøkkeltall for økonomisk regulering

Referanserente 2021: 5,00 % (pr. oktober 2020)

Referanserente 2020: 5,15 %

Nyheter og høringer om den økonomiske reguleringen

Se tidligere nyheter og høringer om økonomisk regulering